Technologie OZE


Zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na tym, że ogniwa fotowoltaiczne, z których złożone są panele zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną - prąd stały DC. Prąd ten jest następnie przetwarzany przez falownik na prąd zmienny AC o charakterystyce sieciowej.

W systemie prosumenckim (mikroinstalacje o mocy do 50 kWp) produkowana energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby własne na bieżąco, a jej nadwyżka jest odsyłana do sieci w celu jej późniejszego odbioru z wykorzystaniem licznika dwukierunkowego.

W praktyce oznacza to, że dobrane na podstawie rachunków za prąd moc instalacji jest w stanie generować prąd wystarczający dla klienta bez potrzeby dokupywania go z sieci.