Produkty i usługi


Projektujemy instalacje bazujące na odnawialnych źródłach energii:

- fotowoltaika,
- pompy ciepła,
- kolektory słoneczne,
- turbiny wiatrowe,
- piece na biomasę,
- biogazownie,
- kogeneracja.
Dysponujemy kwalifikacjami (dyplom technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, uprawnienia UDT - certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, uprawnienia SEP dozór i eksploatacja), doświadczeniem oraz sprzętem technicznym pozwalającym na wykonanie usług w sposób profesjonalny i bezpieczny, zgodnie z zasadami BHP, obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta.

Doradzimy czym są odnawialne źródła energii, powiemy jakie są ich zalety ekonomiczne i ekologiczne, jak planować instalację odnawialnych źródeł energii, jak finansować takie instalacje, jak korzystać z systemów wsparcia takich jak "Program Czyste Powietrze" czy "Program Pożyczek dla Osób Fizycznych". Programy dostępne w naszym Zachodniopomorskim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do kontaktu z nami.